activitats de desenvolupament 20-21

 

Àrea de desenvolupament: tallers i grups terapèutics / Área de desarrollo: talleres y grupos terapéuticos

Tota la oferta de tallers i grups 20-21/ Toda la oferta de talleres y grupos 20-21
Informació / Información
Inscripció / Inscripción
Informació / Información
Inscripció / Inscripción
Musicoterapia y emoción
Informació / Información
Inscripció / Inscripción
Duelo
Informació / Información
Forma part del grup / Forma parte del grupo
Musicoterapia salud mental
Informació / Información
Forma part del grup / Forma parte del grupo