Psicoteràpia

Apliquem diverses tècniques , en funció de les necessitats del pacient, per tal de poder aportar-li un major nombre de eines i abordar les dificultats de forma més completa. Efectuem un abordatge de la simptomatologia associada al trastorn per tal d’ aportar recursos psico-socials, acompanyar i promoure el canvi tant de patrons de pensament desadaptatius com creences irracionals que dificulten la gestió del dia a dia dels usuaris. Tanmateix abordem les causes des de un enfoc psicodinàmic.

Volem ajudar els pacients a manejar-se amb els seus problemes i símptomes més immediats, en ocasions, utilitzant les tècniques educatives, aportant La informació sobre el problema, la medicació i habilitats socials aplicades a les relacions interpersonals solen ser els temes més tractats.
Fem servir tècniques d’habilitats d’afrontament i resolució de problemes.
Proporcionem treball dirigit a l’establiment de metes. Modificació de creences irracionals i els patrons de pensament desadaptatius.
Fem ús de tècniques de Regulació emocional, Respiració, Tècniques de relaxació.