Sobre MusicoteràpiaBCN

Musicoteràpia BCN reportatge a BTV

Orientació Metodològica:

La nostra Clínica Musicoterapèutica es basa en la integració de la musicoteràpia i diversos models de psicologia, aportant així un major nombre d’eines i estratègies en l’abordatge de qüestions psicològiques en adults i infants.

Treballem de forma interdiciplinar, establim un canal de comunicació amb els professionals implicats en el tractament del pacient amb la conseqüent eficàcia de cara al procés terapèutic amb musicoteràpia.

Ens supervisem.

Els nostres objectius a grans trets son:

-Acompanyar en processos vitals.

-Aportar benestar en la vida quotidiana.

-Abordar aspectes relatius a la salut mental infantil i adulta.

-Donar eines i ajudar a gestionar a les dificultats.

-Promoure el canvi.