SESSIONS FAMILIARS I GRUPS D’ACOMPANYAMENT  I SUPORT PER A PARES I MARES

SESSIONS FAMILIARS

A “MusicoteràpiaBCN Psicologia i Musicoteràpia clíniques” oferim un espai de trobada per a pares que tinguin la necessitat de rebre un acompanyament professional davant la criança i educació del seu fill.

De vegades, ens trobem amb situacions en les quals, com a pares, no tenim prou recursos i/o coneixements per fer front al que està passant.

Per exemple, en ocasions, davant de segons quines conductes dels nostres fills, podem tenir la sensació de no saber com respondre de forma adequada. Altres moments, busquem un suport que ens pugui validar el que intuïtivament ja estem fent.

Tanmateix, davant d’un possible diagnòstic del nostre fill, podem necessitar suport a l’hora de situar-nos, afrontar-lo i de respondre de la manera que més afavoreixi el nostre fill i li aporti un major benestar.

Les sessions familiars i /o d’acompanyament que em dissenyat van dirigits a resoldre aquestes necessitats i d’altres que en puguin sorgir. En grup compartirem i resoldrem totes aquestes qüestions guiats per una psicòloga del nostre equip amb àmplia experiència amb infants amb diverses problemàtiques, la qual proporcionarà la informació i els recursos necessaris d’una forma teòrica i pràctica.

Condueix les sessions : el terapeuta asignar per la dirección del centre.

 

GRUPS D’ACOMPANYAMENT  I SUPORT PER A PARES I MARES

A “MusicoteràpiaBCN Psicologia i Musicoteràpia clíniques” oferim un espai de trobada per a pares que tinguin la necessitat de rebre un acompanyament professional davant la criança i educació del seu fill.

De vegades, ens trobem amb situacions en les quals, com a pares, no tenim prou recursos i/o coneixements per fer front al que està passant.

Per exemple, en ocasions, davant de segons quines conductes dels nostres fills, podem tenir la sensació de no saber com respondre de forma adequada. Altres moments, busquem un suport que ens pugui validar el que intuïtivament ja estem fent.

Tanmateix, davant d’un possible diagnòstic del nostre fill, podem necessitar suport a l’hora de situar-nos, afrontar-lo i de respondre de la manera que més afavoreixi el nostre fill i li aporti un major benestar.

Els grups d’acompanyament que em dissenyat van dirigits a resoldre aquestes necessitats i d’altres que en puguin sorgir. En grup compartirem i resoldrem totes aquestes qüestions guiats per una psicòloga del nostre equip amb àmplia experiència amb infants amb diverses problemàtiques, la qual proporcionarà la informació i els recursos necessaris d’una forma teòrica i pràctica.

S’han creat dos tipologies de grups:

  1. A) GRUP D’ACOMPANYAMENT I SUPORT PER A PARES I MARES DE NENS AMB DISCAPACITAT I/O DIAGNÒSTIC.
  2. B) GRUP D’ACOMPANYAMENT I SUPORT PER A PARES I MARES DE NENS SENSE DIAGNOSTIC.

HORARI: a concretar amb el centre

LLOC: Consulta C/ Verntallat 29 Local (Pl del nord) Gràcia.

Més informació i reserva de plaça: www.musicoterapiabcn.com , cristina.musicoterapia@gmail.com

Condueix els grups : Ana Garcia, Psicòloga de l’equip de “MusicoteràpiaBCN Psicologia i Musicoteràpia clíniques”, amb àmplia formació en el món dels infants des de diferents orientacions i metodologies. Durant la seva trajectòria professional ha treballat amb nens amb edats compreses entre els 1 i 16 anys. Ha portat casos amb diverses patologies o necessitats com TEA, TGD, trastorns de la conducta, trastorns emocionals, discapacitat … Oferint tant atenció terapèutica al nen, com suport als seus pares.

 

Cristina Villafranca Garreta

Psicòloga sanitària, Psicoterapeuta i Musicoterapeuta col.21692

Directora de “MusicoteràpiaBCN Psicologia i Musicoteràpia clíniques”

http://www.musicoterapiabcn.com