Supervisions

Oferim un  espai de supervisió individual amb la directora del centre.

Supervisarem i revisarem les intervencions terapèutiques, obert a psicòlegs, psicoterapeutes i musicoteraputes.

Pensem  és una eina indispensable per al desenvolupament d’un treball terapèutic de major eficàcia i qualitat professional.
El fet de sotmetre a supervisió la nostra feina ens permet conèixer altres punts de vista o perspectives que ens enriquiran en l’afrontament del nostre problema, aclarir dubtes, conèixer nous avanços sobre la temàtica que ens afecta… Tot això ens enriqueix en la nostra manera de fer professional i ens genera una major seguretat en les nostres intervencions, els que afecta de manera directa en les nostres intervencions terapèutiques.

Hem plantejat aquestes supervisions com espais de 60 mins.
La tipologia dels problemes que plantegem supervisar són:
1. Abordatge o intervenció clínica, ja sigui de tipus individual o grupal.
2. Aspectes relacionats amb la relació terapèutica.
3. Problemes lligats a les relacions amb altres professionals de l’equip de treball.
4. Intervencions en situacions de risc.
5. Optimització de l’aplicació de tècniques concretes…

Per a sol·licitar una supervisió individual serà necessari escriure un mail a contacte@psicologiamusicoterapiabcn.com