Supervisions

Grup de Treball de Musicoteràpia del COPC

Des del Grup de Treball de Musicoteràpia del COPC hem decidit oferir un nou espai de supervisió i revisió d’intervencions terapèutiques, obert tant per als nostres membres com també per a qualsevol persona que estigui interessada.

Les causes que ens han portat a plantejar-nos la creació d’aquest espai és el convenciment de que és una eina indispensable per al desenvolupament d’un treball terapèutic de major eficàcia i qualitat professional.
El fet de sotmetre a supervisió la nostra feina ens permet conèixer altres punts de vista o perspectives que ens enriquiran en l’afrontament del nostre problema, aclarir dubtes, conèixer nous avanços sobre la temàtica que ens afecta… Tot això ens enriqueix en la nostra manera de fer professional i ens genera una major seguretat en les nostres intervencions, els que afecta de manera directa en les nostres intervencions terapèutiques.

Hem plantejat aquestes supervisions com espais d’intercanvi d’un 90 minuts de durada (aproximadament), amb una periodicitat mensual, en les instal·lacions del COPC (o per videoconferència en casos especials). Seran grupals i dirigides per Psicòlegs Musicoterapeutes.
La tipologia dels problemes que plantegem supervisar són:
1. Abordatge o intervenció clínica, ja sigui de tipus individual o grupal.
2. Aspectes relacionats amb la relació terapèutica.
3. Problemes lligats a les relacions amb altres professionals de l’equip de treball.
4. Intervencions en situacions de risc.
5. Optimització de l’aplicació de tècniques concretes…
Per a sol·licitar una supervisió serà necessari contactar amb el Grup de Treball de Musicoteràpia del COPC (gtmusicoterapiacopc@gmail.com), indicant les dades generals de la persona que sol·licita la supervisió, un breu resum del cas a consultar i la disponibilitat horària. En base a tot això nosaltres respondrem aquesta sol·licitud i proposarem una data i informarem de les condicions de la supervisió.

Estem convençuts que tots ens enriquirem amb aquesta iniciativa.

GTcopcLOGOblanc

Grup de Treball de Musicoteràpia del COPC