Agenda de formació curs 2018-19 a “Musicoteràpia BCN Psicologia i Musicoteràpia clíniques”

Formació 2018-2019

CURS D’APROXIMACIÓ A LA MUSICOTERÀPIA AMB NENS

Aquest curs està dissenyat per aprendre i aprofundir en l’ús de la Musicoteràpia amb nens amb diversitat funcional.

És un curs on tractarem les diferents patologies o trastorns que ens podem trobar en la població infantil, i es facilitaran els recursos i coneixements necessaris per poder treballar des de la Musicoteràpia. Explorarem les diferents tècniques que podem fer servir i es farà exposició de casos reals.

La metodologia del curs serà per tant teòric-pràctica i està dirigit a professionals dels àmbits de la salut, educació i social interessats en l’ús terapèutic de la música amb nens i a persones interessades en la disciplina.

No calen coneixements musicals per a gaudir del curs.

Duració: 12 hores

Contingut:

A-Musicoteràpia en trastorns del desenvolupament:

-Trastorns del aprenentatge ( dislèxia…)

-Discapacitat intel·lectual

-Trastorns de la comunicació

-TEA i TGD

-TDA/H

B-Musicoteràpia i trastorns emocionals

C-Musicoteràpia i trastorns congènits o adquirits.

-Paràlisi cerebral

-Patologies genètiques

-Malalties Rares

IMPARTEIX Ana Garcia , psicòloga sanitària col·legiada , musicoterapeuta  i fisioterapeuta de l’equip de “MusicoteràpiaBCN Psicologia i musicoteràpia clíniques” www.musicoterapiabcn.com

El curs esta avalat pel Grup de treball  de Musicoteràpia de la secció clínica del COPC ( Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya) i és bonificable per empreses.

Dates:  19 i 20 d’octubre 2018

Divendres 19 d’Octubre  17h a 21h

Dissabte 20 d’octubre 10h a 14h i de 16h a 20h

Preu: 250 €

Abans del 1 d’agost 170€

Del 1 d’agost al 15 d’agost 190€

Del 15 d’agost al 1 de setembre 210€

Del 1 de setembre al 15 de setembre 230€

A partir del 15 de setembre 250€

Lloc: Musicoteràpia BCN Psicologia i musicoteràpia clíniques”  sala carrer verntallat 29 (plaça de nord) Gràcia

Adreçats a: professionals i estudiants de l’ambit de la salut, clínic, social, educatiu, artístic, musical i a persones interessades en la disciplina.

Es lliurarà dossier del curs i certificat d’assistència, son cursos avalats pel Grup de treball de Musicoteràpia del Col.legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya ( GT Musicoteràpia COPC) i bonificables per a empreses.

Formulari d’inscripció del curs:

https://goo.gl/forms/Zxj7mYnstuF19qda2

Més informació i inscripción cristina.musicoterapia@gmail.com

Places limitades!

———— ————– ————- ———–

CURSO DE APROXIMACIÓN A LA MUSICOTERAPIA CON NIÑOS

Este curso está diseñado para aprender y profundizar en el uso de la Musicoterapia con niños con diversidad funcional.

Es un curso donde trataremos las diferentes patologías o trastornos que nos podemos encontrar en la población infantil, y se facilitarán los recursos y conocimientos necesarios para poder trabajar desde la Musicoterapia. Exploraremos las diferentes técnicas que podemos utilizar y se hará exposición de casos reales.

La metodología del curso será por tanto teórico-práctica y está dirigido a profesionales de los ámbitos de la salud, educación y social interesados ​​en el uso terapéutico de la música con niños y personas interesadas en la disciplina.

No se necesitan conocimientos musicales para disfrutar del curso.

Duración: 12 horas

Contenido:

A-Musicoterapia en trastornos del desarrollo:

Trastornos del aprendizaje (dislexia …)

-Discapacidad intelectual

-Trastornos de la comunicación

-TEA y TGD

-TDA / H

B-Musicoterapia y trastornos emocionales

C-Musicoterapia y trastornos congénitos o adquiridos.

-Paràlisi cerebral

-Patologías genéticas

-Enfermedades Raras

IMPARTE Ana Garcia, psicóloga sanitaria colegiada, musicoterapeuta y fisioterapeuta del equipo de “MusicoteràpiaBCN Psicología y musicoterapia clínicas” http://www.musicoterapiabcn.com

El curso esta avalado por el Grupo de trabajo de Musicoterapia de la sección clínica del COPC (Colegio Oficial de Psicología de Cataluña) y es bonificable para empresas.

Fechas: 19 y 20 de octubre 2018

Viernes 19 de Octubre 17h a 21h

Sábado 20 de octubre 10h a 14h y de 16h a 20h

Precio: 250 €

Antes del 1 de agosto 170 €

Del 1 de agosto al 15 de agosto 190 €

Del 15 de agosto al 1 de septiembre 210 €

Del 1 de septiembre al 15 de septiembre 230 €

A partir del 15 de septiembre 250 €

LUGAR: “Musicoterapia BCN Psicología y musicoterapia clínicas” sala calle Verntallat 29 (plaza de norte) Gracia

Formulario de inscripción del curso:

https://goo.gl/forms/Zxj7mYnstuF19qda2
Más información y inscripción cristina.musicoterapia@gmail.com

Plazas limitadas!


TALLER: RECURSOS I ESTRATÈGIES D’ESTIMULACIÓ  AMB NENS AMB DIVERSITAT FUNCIONAL

Des de la nostra pràctica clínica observem com hi ha molts pares que necessiten suport i acompanyament per aprendre a estimular de la millor forma possible al seu fill.

Amb aquest taller pretenem donar resposta a aquesta necessitat, oferint un espai on es facilitaran recursos, tècniques i coneixements per a poder treballar i estimular al nen amb diferents capacitats.

Aprendrem recursos i coneixements per potenciar tant aspectes físics i motrius, com psicològics, socioemocionals i de la comunicació.

Es tracta d’un taller dinàmic i compartit on desenvoluparem els principis bàsics de la estimulació i on podrem aprofundir en cadascuna de les situacions dels assistents en el cas de tracter-se de pares.

Dirigit a PARES  i a professionals dels àmbits de la salut, educació i social interessats en l’ús terapèutic de la música amb nens i a persones interessades en la disciplina.

Duració: 2 hores

Dates: Dissabte 6 d’octubre  de  11 a 13h

Preu: 40€

Lloc: Musicoteràpia BCN Psicologia i musicoteràpia clíniques”  sala carrer verntallat 29 (plaça de nord) Gràcia

IMPARTEIX Ana Garcia , psicòloga sanitària col·legiada , musicoterapeuta  i fisioterapeuta de l’equip de “MusicoteràpiaBCN Psicologia i musicoteràpia clíniques” www.musicoterapiabcn.com

Places limitades!

Formulario d’inscripció: https://goo.gl/forms/Ly9L48Vw4XoEv70O2

Més informació i inscripción cristina.musicoterapia@gmail.com


II EDICIÓ DEL CURS DE MUSICOTERÀPIA APLICADA AL DANY NEUROLÒGIC I LES MALALTIES NEURODEGENERATIVES. (8h)

Es tracta d’un curs teòric-pràctic, dirigit als professionals del mon de la salut, l’educació, l’àmbit social i totes aquelles persones que estiguin interessades en aprendre una nova aproximació de tractament al pacient amb lesió neurològica.
La Musicoteràpia neurològica està internacionalment avalada com a teràpia efectiva en pacients amb dany neurològic, a l’hora que compta amb una àmplia evidència científica que la sustenta.
Amb aquest curs pretenem donar recursos i tècniques des de la Musicoteràpia per a aplicar amb aquest col·lectiu.
La durada del curs és de 8 hores.
Contingut
1. Bases d’intervenció des de la Musicoteràpia Neurològica: principis i evidències.
2. Col·lectius d’aplicació. Descripció i objectius/necessitats a treballar:
2.1. Pacient adult (AVC, Parkinson, Enfermetat d’Alzheimer, TCE, altres demències i patologies neurodegeneratives, …).
2.2. Pacient infantil (Paràlisis Cerebral, TCE, Síndromes i Malalties Rares,…).
3. Tècniques d’intervenció:
3.1. Àrea sensoriomotriu.
3.2. Àrea de la comunicació i el llenguatge.
3.3. Àrea socio-emocional.
3.4. Àrea cognitiva.

Imparteix: Anna Garcia Psicòloga sanitària i Musicoterapeuta del equip de “MusicoteràpiaBCN Psicologia i Musicoteràpia clíniques” formada en la especialització Musicoteràpia neurològica de Thaut a Instituto Map de Vitoria.

Adreçats a: professionals i estudiants de l’ambit de la salut, clínic, social, educatiu, artístic, musical i a persones interessades en la disciplina.

Es lliurarà dossier del curs i certificat d’assistència, son cursos avalats pel Grup de treball de Musicoteràpia del Col.legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya ( GT Musicoteràpia COPC) i bonificables per a empreses.

Horari: Dissabte 15 de desembre de 2018  de 10h a 14h i de 16 a 20h
Lloc: Musicoteràpia BCN Psicologia i musicoteràpia clíniques”  sala carrer verntallat 29 (plaça de nord) Gràcia
Preu: 150 € abans del 15 d’octubre i 180€ després del 15 d’octubre

Formulario d’inscripció

https://goo.gl/forms/SSVcfH1XQKxZln7o1
Més informació i inscripción cristina.musicoterapia@gmail.com

Places limitades!


VII ED. CURS MUSICOTERAPIA I SALUT MENTAL.(20h)

Els cursos de Musicoteràpia i salut mental aporten coneixements específics sobre l’aplicació de la Musicoteràpia orientada des de la psicologia, en el camp de la salut mental.

Es tracten de Cursos teòric-pràctic sobre el tractament amb musicoteràpia de diversos trastorns en salut mental, amb una perspectiva psicològica des del model integrador.

Adreçats a professionals i estudiants de l’ambit de la salut, clínic, social, educatiu, artístic, musical i a persones interessades en la disciplina.

Es lliurarà dossier del curs i certificat d’assistència, son cursos avalats pel Grup de treball de Musicoteràpia del Col.legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya ( GT Musicoteràpia COPC) i bonificables per a empreses.

L’abordatge de cada trastorn és fa des de dos Blocs:

–Primera part – Bloc teòric- Aproximació teòrica a diferents trastorns inscrits en el camp de la salut mental molt orientada a la practica de tècniques musicoteràpeutiques aplicades al tractament d’aquests trastorns.

–Segona part – Bloc vivencial- Pràctica musicoterapeutica mitjançant , la pràctica experiencial, la presentació de casos reals i el Role playing.

7a Edició Curs Musicoteràpia i salut mental estiu:

20h de formació

Temari:

Dates:  Juliol 2019 ( dies a concretar)

Els mòduls son els següents:

Bases Musicoteràpia 1

Bases Musicoteràpia 2

Musicoteràpia i depressió

Musicoteràpia i trastorns psicòtics

Musicoteràpia i Autisme

Musicoteràpia i Ansietat,

Musicoteràpia i Trastorn obsessiu compulsiu (TOC)

Musicoteràpia i Trastorns de la conducta alimentària (TCA)

Musicoteràpia i Trastorns de personalitat

Musicoteràpia i creixement personal

També inscripció per mòduls

Preu curs Estiu: A concretar

Adreçats a: professionals i estudiants de l’ambit de la salut, clínic, social, educatiu, artístic, musical i a persones interessades en la disciplina.

Es lliurarà dossier del curs i certificat d’assistència, son cursos avalats pel Grup de treball de Musicoteràpia del Col.legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya ( GT Musicoteràpia COPC) i bonificables per a empreses.

Lloc:”MusicoteràpiaBCN Psicologia i Musicoteràpia Clíniques” – Sala Carrer Verntallat 29 Local Gràcia BCN

Imparteix: Cristina Villafranca Psicòloga sanitària col.legiada, Psicoterapeuta i Musicoterapeuta especialista en Salut Mental.

Per a més info i dossier informatiu visitar http://www.musicoterapiabcn.com o escriure a cristina.musicoterapia@gmail.com.

Entrevista a Cristina Villafranca


Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s